شرکت بیش از ۳۵۰ هزار دانش آموز در آزمون دبیرستان و هنرستان‌های نمونه دولتی


تهران_ ایرنا_ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: ۳۵۰ هزار و ۵۰۰ دانش آموز پایه نهمی در آزمون دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی مقطع متوسطه دوم شرکت کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157837/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C