شروع فرآیند جذب جستجوگر اجرایی از اردیبهشت 1402

در چارچوب تحقیقات کاربردی، محقق در یک پروژه فناورانه کاربردی، نوآورانه و کارآفرینی که قراردادی بین موسسه و صنعت و جامعه دارد، فعالیت می‌کند. این دوره زیر نظر میزبان موسسه برگزار می شود. دستاوردهای این دوره اساساً شامل یک محصول خاص، حل مشکل یا رفع نیازهای صنعت و جامعه، ثبت اختراعات داخلی و خارجی، ایجاد کسب و کار پرورشی، حمایت از نوآوری و توسعه دانش بنیان در کشور است.

هدف دوره پسا دکتری استفاده بهینه از ظرفیت های دانشجویان دکتری در حوزه های پژوهشی، فناوری و صنعت، کمک به جذب و حفظ نخبگان، ایجاد بستری متناسب با توانمندسازی دانشجویان دکتری، کمک به گسترش است. مرزهای دانش و حل مشکلات کشور، توسعه ارتباط مراکز علمی با صنعت و جامعه، زمینه ساز اشتغال فارغ التحصیلان توانمند، ارتقای ارتباطات علمی بین المللی و کمک به توسعه فناوری و فناوری است. تجاری سازی ایده ها

تعریف دوره های فوق دکتری در 4 حوزه / از چاپ مقاله تا ارائه تئوری در کرسی ها

هیچ تعهدی برای استخدام وجود ندارد

ثبت اختراع و ایجاد شرکت های تولید مثل بر اساس دستاوردهای دوره کاربردی

تکلیف مالکیت معنوی و حقوق مادی و معنوی فعالیت های انجام شده توسط محقق فوق دکتری (پتنت و بهره برداری از دانش فنی) در قالب قرارداد/توافق نامه بین محقق فوق دکتری و شخص میزبان در موسسه، فناوری تعیین می شود. مرکز یا واحد صنعتی

به گزارش ایسنا، آیین نامه «استخدام و بکارگیری پژوهشگران فوق دکتری» در تاریخ 19 اسفند 1401 توسط دبیرخانه شورای عالی عطاف ابلاغ شد و بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی عطاف، روند اجرایی جذب و استخدام پژوهشگران فوق دکتری از اول اردیبهشت ماه سال جاری آغاز خواهند شد.

دوره بعدی دوره فوق دکتری صنعتی نام دارد که یک دوره تقاضا محور است که محقق فوق دکترا در پروژه ای برای حل مشکل مورد نیاز صنعت زیر نظر میزبان در یک واحد صنعتی فعالیت می کند. دستاوردهای این دوره شامل حل مشکلات یا رفع نیازهای صنعت، بهبود فرآیندهای تولید، افزایش بهره وری، تولید محصولات جدید، تایید اختراعات و یا دستیابی موفق به پروژه های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز صنعت مربوطه می باشد.

همچنین در دوره فوق دکتری از نوع «پژوهش بنیادی» حداقل سه مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در ISC یا حداقل دو مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در Scopus یا WOS (Web of Science) یا در مجموع سه مقاله از ترکیب هر دو داشته باشید. انواع مورد نیاز است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010501766/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

فلوشیپ فوق دکترا باید شرایط خاصی برای پیگیری دوره های ذکر شده داشته باشند. از جمله باید دارای مدرک دکتری از دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت بوده و در موسسات دولتی و غیردولتی فعالیت نکنند. از نظر قانونی منع فعالیت پژوهشی نداشته باشد، حداکثر فاصله زمانی چهار ساله بین پایان دوره دکتری تا شروع دوره فوق دکتری را رعایت کند و دارای تخصص یا پرونده پژوهشی مطابق با موضوع مورد درخواست در دوره فوق دکتری باشد. از دیگر شرایط پژوهشگران فوق دکتری است.

بر اساس گزارش مفدا، استخدام پژوهشگر فوق دکتری به معنای شغل دائمی نیست و پس از پایان دوره، موسسه، مرکز فناورانه یا واحد صنعتی هیچ گونه تعهدی نسبت به برقراری هیچ نوع رابطه استخدامی ندارد.

بر اساس آیین نامه جدید پژوهشگران فوق دکتری مشمول خدمت وظیفه عمومی، در صورت داشتن شرایط از مزایای خدمت سربازی نخبگان بهره مند می شوند.

در این آیین نامه حقوق و مزایای ماهانه محقق فوق دکتری معادل 80 درصد حقوق و مزایای ماهانه استادیار پایه یک وزارت علوم است و حداکثر سهم صندوق عتاف برای انواع تحصیلات فوق دکتری تعیین شده است. توسط کارگروه تعیین می شود. مابه التفاوت میزان حقوق و مزایای ماهانه باید در ابتدای هر فصل توسط موسسه یا مرکز فناوری یا واحد صنعتی پرداخت شود.

حل مشکل و رفع نیازهای صنعت در مقطع کارشناسی ارشد صنعتی

جذب و حفظ نخبگان یکی از اهداف دوره فوق دکتری است

بر اساس این آیین نامه، پژوهشگر فوق دکتری، فردی است که دارای مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه های معتبر مورد تایید وزارت علوم است. تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت تمام وقت زیر نظر میزبان عضو هیئت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت فعالیت می کنند.

در مسیر فناورانه، پژوهشگر فوق دکترا در یک پروژه کاربردی فناورانه، نوآورانه و کارآفرینانه فعالیت می کند که در یک شرکت دانش بنیان اجرا می شود. این دوره زیر نظر میزبان در جامعه دانشبانیان برگزار می شود. دستاوردها عمدتاً شامل محصول خاص، حل مشکل بنگاه های دانش بنیان، ثبت اختراعات داخلی و خارجی، حمایت از نوآوری و توسعه دانش بنیان در شرکت است.

جزئیات دوره فناوری/حل مسئله برای کسب و کارهای دانش بنیان

بر اساس این آیین نامه دوره فوق دکتری در 4 رشته بنیادی، کاربردی، فناوری و صنعتی تعریف شده است. محقق فوق دکتری در دوره مرتبط با رشته تحقیقات پایه به عنوان همکار در طرح یا پروژه تحقیقاتی فرد میزبان در موسسه به عنوان استاد یا استادیار فعالیت می کند. این طرح باید در مرز دانش و مطابق با اولویت های ابلاغی شورای عالی عطاف و تصویب موسسه باشد. همچنین دستاوردهای این دوره باید شامل چاپ مقالات در نشریات معتبر، نگارش کتاب، ثبت اختراعات تایید شده باشد. نظریه حاضر در کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره (به ویژه علوم انسانی و هنر) یا اثر هنری بدیع و ارزشمند.

بر اساس این آیین نامه محقق فوق دکتری مشمول خدمت وظیفه عمومی در صورت داشتن شرایط از مزایای خدمت سربازی یا خدمت سربازی نخبه برخوردار می شود.

امتیاز امریه و سرباز نخبه برای محققان فوق دکترا