شروع ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله محل آزمون دستیاری تخصصی

به گزارش ایسنا، ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مرحله مکان یابی چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی از امروز سه شنبه 24 فروردین ماه آغاز و در روز شنبه 29 فروردین ماه به پایان می رسد. دانشجویان پذیرفته شده باید به دانشگاه محل پذیرش مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را تکمیل کنند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011506162/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C

ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی چهل و نهمین مرحله محل دوره آزمون دستیاری تخصصی آغاز شد.

متقاضیان پذیرفته شده ملزم به ارائه کلیه مدارک ثبت نامی شامل گواهی پزشکی عمومی، مدارک طرح نیروی انسانی، خدمت سربازی، صلاحیت بالینی و در صورت قبولی با استفاده از سهمیه مدارک مربوط به تایید این سهمیه می باشند. پذیرش

ظرفیت پذیرش رشته محلی در مرحله بومی سازی چهل و نهمین دوره کنکور دستیاری تخصصی اعمال قانون برقراری عدالت آموزشی 981 نفر می باشد. همچنین نیاز دانشگاه های علوم پزشکی هر بخش به محلات کم برخوردار استان های محل استقرار این دانشگاه ها برای اعمال قانون اجرای عدالت آموزشی در مجموع 814 نفر اعلام شد.

انتخاب رشته مرحله محل چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی از 16 لغایت 19 اسفند ماه سال گذشته انجام شد. این تصمیم بخشی از اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی بود. داوطلبانی که سهمیه آنها در پرونده تحصیلی تایید شد می توانستند با توجه به رشته و محل اشتغال خود نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.