شرط ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان مشمول غایب و بدون معافیت تحصیلی اعلام شد


تهران- ایرنا- سازمان وظیفه عمومی فراجا، شرط ارزشیابی مدرک تحصیلی مشمولان وظیفه غایب و افرادی را که بدون دریافت معافیت تحصیلی از کشور خارج شده‌اند، اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85370535/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C