شرایط و نحوه دریافت کارت اعتباری توانا ویژه فرهنگیان

به گزارش خبرجو24؛ شرایط و نحوه دریافت کارت اعتباری توانا ویژه فرهنگیان ثبت نام طرح توانا کارت فرهنگیان در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش از هفته اول اردیبهشت فراهم شده و همچنان ادامه دارد این در حالیست که هیچ گونه محدودیت زمانی برای … – به گزارش خبرجو24؛
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020218584288337920/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86