شرایط عمومی و اختصاصی دوره دکتری پژوهش‌محور پژوهشگاه رویان

بر اساس اطلاعیه شماره یک، امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات پژوهشگاه رویان وجود دارد.

به گزارش ایسنا، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و شهریه دوره دکتری پژوهش‌محور زیست‌شناسی جانوری- سلولی تکوینی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی (Ph.D) در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

برای مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی و همچنین مشاهده عنوان، کد رشته و میزان شهریه مقطع دکتری پژوهشگاه رویان در سال ۱۴۰۲ اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022717025/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و شهریه دوره دکتری پژوهش‌محور زیست‌شناسی جانوری- سلولی تکوینی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی (Ph.D) اعلام شد.