شرایط جسمانی دانش‌آموزان سنین پایه کرمان اسفبار است


کرمان – ایرنا – مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: شرایط جسمانی دانش آموزان استان در سنین پایه بسیار اسفبار است لذا بایستی ابعاد پرورش فرهنگی و جسمانی ورزش را باهم پیش ببریم تا خانواده ها از اعتماد به این حوزه نتیجه عکس نگیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183813/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA