شرایط جذب هیأت علمی در قالب گذراندن دوره تعهدات قانونی اعلام شد

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس به منظور جذب اعضای هیأت علمی در قالب گذراندن دوره تعهدات قانونی، فراخوان جذب داد.

به گزارش ایسنا، بر اساس فراخوان اعلام شده دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس بنا به نیاز آموزشی و پژوهشی برخی گروه های آموزشی و جهت تکمیل کادر هیات علمی خود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میان دانش آموختگان دکترای رشته های علوم پزشکی اقدام به جذب اعضای هیأت علمی مشمول ضریب کا (K) در سال ۱۴۰۲ به تعداد یک نفر برای رشته های حشره شناسی پزشکی، باکتری شناسی، فیزیک پزشکی، آمار زیستی، بیولوژی تولید مثل و علوم سلولی کاربردی می‌کند.

مهلت ثبت نام برای متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی  از ۱۶ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ تعیین شده است. 

شرایط عمومی 

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی

۲- داشتن التزام عملی به مبانی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

۳- نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه

۴- تأیید صلاحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیأت اجرایی جذب دانشگاه و تصویب هیأت مرکزی جذب وزارت متبوع

۵- حداکثر سن ۴۵ سال

 شرایط اختصاصی

۱- داشتن مدرک دکترای تخصصی  (PhD) آموزشی در رشته های مربوطه

۲- عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه در هنگام ارائه درخواست

۳- نداشتن منع قانونی در انجام تعهدات ضریب کا (K)

۴- عنوان رشته های متقاضی باید با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد

۵- متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور (دوره های مجازی) و یا دوره های غیر حضوری و یا دکترای پژوهش محور تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند و همچنین متقاضیانی که مشمول انجام تعهد ضریب کا نیستند نمی توانند در فراخوان جذب دانشگاه شرکت نمایند

۶- ابلاغ تعهدات به صورت یکساله صادر خواهد شد و در صورت رضایت موسسه از عملکرد فرد قابل تمدید است.

دانشگاه تربیت مدرس همچنین اعلام کرده است که داوطلبان جذب هیأت علمی در قالب گذراندن دوره تعهدات قانونی در دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه باید ابتدا مدارک خود را به همراه مستندات علمی به صورت نوشتاری و الکترونیکی به صورت فایل تعریف شده جهت بررسی به دبیر خانه هیات جذب هیأت علمی این دانشگاه، کدپستی ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶ از طریق پست سفارشی و یا به صورت شخصی ارسال کنند.

چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن، نادرستی اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی احراز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و یا پذیرش فرد لغو می شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031107471/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85