شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مشخص شد

شرایط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج به داخل کشور تعیین شد

به گزارش گروه علوم و معارف خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، چهارصد و هشتادمین جلسه معاونت شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. .

غلامرضا بصیرنیا قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مصوبات این جلسه گفت: در این جلسه دو موضوع «شرط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به کشور» و «تسهیل در ادامه تحصیل» مطرح شد. برای دارندگان مدرک بایاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در زمینه ادامه تحصیل برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بحث کیفیت تحصیل در دانشگاه های خارجی و میزان انطباق آن با استانداردها و شرایط دانشگاه های داخلی است.

قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با توجه به محدود بودن امکان پذیرش دانشجو برای تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در کشور، برخی از جوانان به سمت تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور و در برخی موارد به دلیل برخی مسائل، رهسپار تحصیل در دانشگاه های خارجی می شوند. برای ادامه تحصیل با مشکل مواجه می شوند.

بصیرنیه گفت: این دسته از افراد به سمت انتقال به دانشگاه های داخل کشور می روند و وزارت بهداشت در گذشته با شرایطی این انتقال ها را تایید کرده بود.

وی ادامه داد: در جلسه تعیین شده شورا به منظور نظم بخشیدن به این انتقال و رعایت عدالت، سیاست ها و موازینی از جمله الزام به قبولی دروس معین، شرکت در آزمون، کسب حد نصاب قبولی و برخی دیگر از شرایط که قبلاً توسط ستاد بخشنامه طرح جامع مشخص شده بود، علوم کشور در شورای منصوب شده پیشنهاد و تصویب شد.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه، این سیاست ها تاثیر مثبتی در ساماندهی انتقال دانشجویان از خارج از کشور به داخل کشور داشته و منجر به کاهش تعداد آن دانشجویان شده است. که در یکی دو سال گذشته منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب این مصوبه انتظار می رود با همکاری و مساعدت این وزارتخانه مسائل و مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.

پاسرنیا در جلسه هیئت دولت به مشکلات دارندگان گواهینامه پرستاری اشاره کرد و گفت: برای تسهیل در ادامه تحصیل دارندگان گواهینامه پرستاری و کسب عدالت در رقابت با سایر داوطلبان کنکور، مقرر شد حداکثر ظرفیت 5 نفر باشد. درصد ظرفیت لیسانس پرستاری و لیسانس فناوری اتاق، تجربه هوشی و اورژانس پیش بیمارستانی در دوره های روزانه و غیر روزه در قالب دوره های آموزشی در سایت های مستقل اختصاص داده می شود. امدادگران واجد شرایط با حداقل سه سال سابقه کار مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

وی تاکید کرد: البته حداقل نمره لازم برای پذیرش داوطلبان در هر یک از رشته های فوق حداقل 80 درصد نمره آخرین نفری خواهد بود که در انتخاب آزاد همان رشته قبول شده است و امید است. که اجرای این تصمیم گامی موثر برای بهبود شرایط نامزدها به ویژه در مناطق محروم کشور خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85508372/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1