شب قدر با حضور نیم میلیون کاربر در شبکه شاد


تهران – ایرنا – رکورد بیشترین بازدید پخش زنده از شبکه آموزش دانش آموزی (شاد) با مراسم شب قدر حرم مطهر رضوی که به صورت زنده پخش شد و مورد استقبال کاربران قرار گرفت شکسته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079114/%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF