سیل و صاعقه ۳۶ کشته در شمال هند بر جای گذاشت
تهران- ایرنا- بارش باران های سیل آسا و رعد و برق طی ۲۴ ساعت گذشته در ایالت “اوتار پرادش” در شمال هند ۳۶ کشته برجای گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84896723/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87-%DB%B3%DB%B6-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA