سیر صعودی بی‌حجابی در جامعه متوقف شده است


تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه وضعیت حجاب در حال حاضر در خیابان‌ها نسبت به زمان اغتشاشات سال گذشته و قبل از آن بدتر شده در عین حال گفت: البته سیر صعودی بی‌حجابی اکنون متوقف شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85103551/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA