سورپرایز دولت انقلابی برای فرهنگیان چیست؟

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از اختصاص هدیه ویژه رییس جمهور به معلمان در آستانه روز معلم خبر داد و گفت: موضوع مسمومیت دانش آموزان با ورود و همکاری والدین رفع شد. – رضامراد صحرایی در پایان نشست پاسخگویی مستقیم به تماس های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری ضمن …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020250165973518336/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F