سوتی بزرگ وزیر آموزش و پرورش / معلمان عصبانی شدند

در اولین روز حضور رضا مراد صحرایی وزیر جدید آموزش و پرورش، خبرنگار تلویزیون در حیاط نهاد ریاست جمهوری سراغ او رفت و برای این که پرسش متفاوتی را طرح کرده باشد گفت: – به گزارش 9 صبح؛ وزیر جدید سراغ او رفت و برای این که پرسش متفاوتی را طرح کرده باشد گفت: دربی امشب را چگونه پیش …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020309840220108800/%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF