سوال پر تکرار درباره آزمون استخدام آموزش و پرورش

سوال پر تکرار درباره آزمون استخدام آموزش و پرورش آموزگاری یا دبیری ؛ کدوم رو انتخاب کنیم ⁉️ ✅ داوطـلـبـیـن عزیز کـانـال آرامـشــ چند وجه امتیاز از هر کدام رو بیان میکنیم با مقیاس دادن این نکات با وضعیت شخصی خود نتیجه نهایی برعهده خـود شــمــا ظــــرفـــیـــــت …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021115335175370752/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4