سه رشته جدید ارشد به دانشگاه پیام‌نور کرمان افزوده شد


کرمان- ایرنا- رییس دانشگاه پیام‌نور کرمان با اشاره به اینکه ینک ۳۲ رشته محل ارشد در این دانشگاه وجود دارد، گفت: مجوز سه رشته جدید کارشناسی ارشد به دانشگاه در سطح استان کسب شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85128019/%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF