سه انتصاب جدید وزیر آموزش و پرورش

طی احکام جداگانه ضرغام پرنیان به عنوان «دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی»، صمد ملازینل به عنوان «دستیار وزیر در امر مردمی سازی وزارت آموزش و پرورش» و علی یکتا به عنوان «مشاور وزیر و دبیر کارگروه ملی نوجوان» از سوی وزیر آموزش و پرورش منصوب شدند.

به گزارش ایسنا، در متن احکام رضامراد صحرایی آمده است:

جناب آقای ضرغام پرنیان

با توجه به تعهد، تجارب ارزنده و شایستگی جناب‌عالی و لزوم فعال سازی و راهبری ظرفیت‌های مختلف در حوزه محرومیت زدایی و همچنین فعالیت‌های جهادی در ارتقای سطح تربیت و آموزش به ویژه در مناطق کم برخوردار کشور با اولویت مناطق مرزی و عشایری، به موجب این ابلاغ به عنوان « دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی» منصوب می‌شوید.

جناب آقای صمد ملازینل

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «دستیار وزیر در امر مردمی سازی وزارت آموزش و پرورش» منصوب می‌شوید.

برادر ارجمند جناب آقای علی یکتا

با توجه به مصوبه شورای فرهنگی عمومی کشور مبنی بر تشکیل «گروه ملی نوجوان» و اهمیت استفاده از ظرفیت نهادها و گروه‌های سازمانی و مردمی برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی- تربیتی حوزه کودک و نوجوان و نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جناب‌عالی، بر اساس این حکم به عنوان «مشاور و دبیر کارگروه ملی نوجوانان» منصوب می‌شوید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110906200/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4