سهم پایه‌دهمی‌ها در هنرستان ۳۹.۵ درصد است


تهران – ایرنا – معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: سهم دانش‌آموزان پایه دهم امسال در هنرستان‌ها ۳۹.۵ درصد است. هدف گذاری کردیم در سال تحصیلی آینده سهم دانش آموزان پایه دهم به ۴۱.۵ درصد برسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163544/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA