سهمیه داوطلبان آزمون سراسری 1402 اعلام شد


تهران-ایرنا- نحوه استفاده از انواع سهمیه داوطلبان نوبت دوم آزمون سراسری 1402 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081438/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF