سهام ارزش مالکانه به فرهنگیان تا پایان سال واگذار می‌شود


تهران – ایرنا – سرپرست آموزش و پرورش با بیان اینکه اقدام واگذاری ارزش مالکانه با روحیه تحول انجام شد، گفت: امروز رونمایی آغاز طرح واگذاری ارزش مالکانه است و این واگذاری سهام‌ها به فرهنگیان بازنشسته تا پایان سال انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117228/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

کارگروه وزارت جهاد برای آفات نخل‌های جنوب کرمان تشکیل می‌شود. محصولات اورجینال از سراسر جهان در جمعه سیاه داغ مالتینا !.