سن معلم شدن چقدر است؟

افزایش سقف سن ورود به دانشگاه فرهنگیان موافقان و مخالفان مختلفی دارد؛ برخی بر این باور هستند که افزایش سن استخدام معلم منجر به ایجاد شکاف نسلی بین دانش آموزان و معلمان خواهد شد و برخی هم می گویند نمی توان بی دلیل برای معلم شدن افراد جامعه محدودیت ایجاد کرد. – به گزارش …
منبع خبر: اقتصاد آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021127256725606400/%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F