سند نظام ملی نوآوری به زودی رونمایی می‌شود


تهران – ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی خبر داد و گفت: این سند به تبیین راهکارهای تبدیل علم به فناوری پرداخته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85102247/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF