سند اسباب بازی در حال تدوین است


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سند اسباب‌بازی در حال تدوین است و این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب خواهد شد تا حکمرانی تولید اسباب‌بازی برای حمایت از تولیدکنندگان شکل گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364403/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA