سناریوی تکراری تنبیه بدنی دانش آموزان؛ چرا وزیر آموزش و پرورش پاسخگو نیست؟

عبدی مدیا نوشته سناریوی تکراری تنبیه بدنی دانش آموزان؛ چرا وزیر آموزش و پرورش پاسخگو نیست؟ اولین بار در اخبار اقتصادی ایران و جهان – اقتصاد ایران. – سناریوی تکراری تنبیه بدنی دانش آموزان؛ چرا وزیر آموزش و پرورش پاسخگو نیست؟ 1402/11/15 سناریوی تکراری تنبیه بدنی دانش آموزان؛ …
منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021146426465144832/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88