سناتور آمریکایی: چین و روسیه در پی تغییر نظم بین‌المللی هستند


تهران- ایرنا- «جک رید» سناتور دموکرات و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که چین و روسیه در پی تغییر نظم بین‌المللی هستند و دنیا وارد یک رقابت سه‌جانبه هسته‌ای شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031872/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF