سمپوزیوم تخصصی ادغام فناوری یادگیری در کوریکولوم‌های علوم‌پزشکی

به گزارش ایسنا، دومین سمپوزیوم تخصصی ادغام فناوری یادگیری در کوریکولوم‌های علوم پزشکی، روز پنج‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ در مرکز همایش آموزشی درمانی امام خمینی شهر ارومیه برگزار می‌شود. 

به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این همایش با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، انجمن آموزش علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار خواهد شد. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050503206/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

دومین سمپوزیوم تخصصی ادغام فناوری یادگیری در کوریکولوم‌های علوم پزشکی با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، شهریورماه ۱۴۰۲ در ارومیه برگزار می‌شود.