سفر رییس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی به ایران

کنفرانس منطقه ای اعتبار بخشی دانشکده های پزشکی با تاکید بر ظرفیت های کشور با حضور نماینده کشورهای همسایه و نیز رییس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی و سازمان جهانی بهداشت، ۲۰ اردیبهشت ماه، برگزار می شود.

به گزارش ایسنا،به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از افتخارات کشور این است که کیفیت آموزش علوم پزشکی ایران مورد تایید فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است و مجوز اعتباربخشیِ پزشکی عمومی در منطقه خاورمیانه از سوی این فدراسیون به مدت ۱۰ سال به ایران اعطاء شده است و در این راستا، هفت عضو این فدراسیون پس از حدود ۲۰ سال، در هفته جاری به ایران سفر می کنند.

نمایندگان فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در بازدید از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در نظر دارند وضعیت اعتباربخشی در رشته پزشکی عمومی را ارزیابی کنند و وزارت بهداشت در این تعامل، برنامه عملیاتی خود را به منظور کسب اعتباربخشی بین المللی در رشته‌های تخصصی ارائه می دهد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021912005/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

بازدید از دانشگاه های علوم پزشکی و آشنایی با سیستم اعتباربخشی در کمیسیون اعتباربخشی، از اهداف این نشست منطقه ای است.

رییس و نمایندگان فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME) برای بازدید از دانشگاه های علوم پزشکی، در هفته جاری به ایران سفر می‌کنند.