سفر آیت‌الله رئیسی به چین، آغاز فصل جدید در همکاری‌های راهبردی پکن و تهران


تهران- ایرنا- چانگ هوآ سفیر چین در ایران در یادداشتی به سفر اخیر آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به چین اشاره کرد و آن را آغاز فصل جدید در همکاری‌های راهبردی پکن و تهران دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032696/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C