سفرهای راهیان نور دانشجویان امسال سه برابر شد


جیرفت- ایرنا- معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تعداد سفرهای راهیان نور امسال رشد سه برابری نسبت به سال قبل داشته و حدود ۹۰ هزار دانشجو به مناطق جنگی اعزام شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85123902/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF