سعیدی: معلمان پیمانی معین 6 ماه است که حقوق نگرفته اند

سعیدی: معلمان پیمانی معین 6 ماه است که حقوق نگرفته اند

به گزارش ایسنا، معین الدین سعیدی در جلسه علنی امروز سه شنبه در تذکری با انتقاد از بی احترامی به معلمان گفت: رتبه بندی معلمان وظیفه مهم مجلس بود که به درستی اجرا نشد. در این بین جلساتی در غیاب مسئول برگزاری برنامه صورت گرفته است. دست کارشناسان این سازمان را می بوسیم اما رویکرد سازمان برنامه کاری و بودجه را از بین می برد.

این نماینده مجلس با انتقاد از تاخیر در پرداخت حقوق معلمان گفت: وضعیت خرید خدمات معلمان دردناک است. معلمان دارای قرارداد کار ثابت شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. تکلیف قانونی تغییر وضعیت معلمان طرح «مهرآفرین» اجرایی نشد. از دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه درسی و بودجه انتظار می رود قانونی را اجرا کنند که نارضایتی معلمان قابل جبران نیست.

نماینده مردم چابهار در شورای اسلامی شهر چابهار گفت: معلمانی که قرارداد کار معین دارند شش ماه است حقوق دریافت نکرده اند و قانون تغییر وضعیت معلمان طرح مهر آفرین اعمال نشده است. .

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011506186/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF