سطح پوشش بیمه تکمیلی جدید فرهنگیان شبیه بیمه طلایی سال 92 است.

صحرایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که در دوره های گذشته ای بیمه ای تحت عنوان بیمه طلایی وجود داشت که بسیار مورد رضایت فرهنگیان بود و آیا دولت برنامه ای برای ارائه خدمتی نظیر آن به فرهنگیان را دارد یا خیر؟ گفت: – بیمه امسال نسبت به بیمه ده سال گذشته [ ] صحرایی …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020475807061032960/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84