سطح دریا در 30 سال بیش از 9 سانتی متر افزایش یافته است


تهران- ایرنا- تحلیل داده های ماهواره ای سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) نشان می دهد که سطح آب دریاها در 30 سال گذشته بیش از 9 سانتی متر افزایش یافته است و در صورت ادامه این روند، در 20 سال آینده به همین میزان افزایش خواهد یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074564/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%DB%8C%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA