سرپرست وزیر آموزش و پرورش را بیشتر بشناسیم


تهران-ایرنا- روز گذشته طی حکمی از سوی رئیس جمهور، رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب و جلسه انتصاب وی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073068/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85