سرپرست وزارت آموزش و پرورش: ۲۸ هزار آموزگار در کشور استخدام می‌شوند


اهواز- ایرنا- سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز شاهد رقابت ۵۳۰ هزار داوطلب در آزمون استخدامی ماده ۲۸ برای ورود به آموزش و پرورش هستیم و در این آزمون و پس طی فرآیندها، ۲۸ هزار آموزگار در سطح کشور استخدام خواهند شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85095227/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF