سرپرست وزارت آموزش و پرورش: همه اعتراضات معلمان را عادلانه بررسی کنیم


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه همه اعتراضات معلمان به رتبه بندی را کاملا عادلانه بررسی می کنیم، گفت: معلمان در هفته معلم خبرهای خوبی خواهند شنید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85093479/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C