سرپرست مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

مهدی طهرانچی طی حکمی، سرپرست مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، محمدصادق ضیائی را به عنوان سرپرست مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن حکم محمد مهدی طهرانچی آمده است:

«با سلام با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی و سرمایه های انسانی دانشگاه، در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه، ارتقای علمی و همچنین اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی دانشگاه و هیأت علمی وابسته و دستیار آموزشی اهتمام ورزید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است موارد مندرج در برنامه به طور خاص بسته کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی» و راه کنش‌ها و اقدامات مرتبط به ویژه «اصلاح و کارآمدسازی نظام جذب، ارزیابی و جبران خدمات اعضای هیأت علمی با بهره‌گیری از ظرفیت الگوی شبکه‌ای دانشگاه» و «تغییر نظام تعاملی استاد و دانشجو و افزایش انعطاف‌پذیری فرآیند آموزش مبتنی بر استعدادها و تقویت قدرت ابتکار و خلاقیت دانشجو» و ساماندهی آمایش محور امور جذب، ترفیع و رکود اعضای هیأت علمی مدنظر قرار گیرد.»

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111108528/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF