سرپرست آموزش و پرورش یک پیام مهم صادر کرد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش به مناسبت روز ملی سمپاد پیامی صادر کرد. – به گزارش 9 صبح، سرپرست تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مسألت می کنم.
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204482703423488/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF