سرود پویش مهر رونمایی شد


تهران – ایرنا – معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش همزمان با رونمایی از دستاوردهای جدید از سرود پویش مهر رونمایی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368102/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF