سرما و یخبندان مدارس بخش الموت غربی قزوین را غیر حضوری کرد

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در اطلاعیه ای از غیر حضوری شدن مدارس بخش رودبار الموت غربی واقع در شهرستان قزوین خبر داد. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021112142229891072/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1