سرمایه‌گذاری در حوزه کودک و نوجوان ایران قوی را به دنبال دارد


اردبیل – ایرنا – مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: سرمایه‌گذاری در بخش کودک و نوجوان برای ما ایرانی قوی به ارمغان خواهد آورد و اقتدار امروز ما نتیجه خون شهدای دانش آموز است که سال‌ها قبل با ایثار جانشان امروز ما را تضمین کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85110934/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF