سرماخوردگی یا کووید-۱۹؟ برخی سلول‌های «تی» با هر دو مبارزه می‌کنند


تهران- ایرنا- محققان موسسه ایمنی‌شناسی «لایولا» در سن‌دیه‌گو کالیفرنیا با شناخت جدیدی از توان سلول‌های محافظتی «T» (تی) برای هدف گرفتن همزمان ویروس‌های مختلف درصدد ساختن واکسن‌هایی به منظور مبارزه با انواع کروناویروس هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369313/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF