سخنگوی وزارت علوم: دوره های دانشگاهی از 23 فروردین ماه به صورت حضوری برگزار می شود


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت علوم اعلام کرد: کلیه کلاس های دانشگاه های سراسر کشور از روز دوشنبه 23 فروردین ماه به صورت حضوری برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070016/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1