سخنگوی دولت: آمارها نیز «کاهش تورم» را نشان می‌دهد اما «کاهش قیمت» تصور نشود


کرمان – ایرنا- سخنگو و دبیر هیات دولت در پاسخ به اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان درباره میزان تورم و آمارهای اعلام شده تصریح کرد: آمار هم کاهش تورم را نشان می‌دهد ولی زمانی که تورم از ۸۰ درصد به ۳۷ درصد می رسد، به معنای کاهش قیمت نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141704/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4