ستاره‌شناسان اولین کمربند تابشی را در ورای منظومه خورشیدی یافتند


تهران- ایرنا- ستاره‌شناسان برای اولین بار یک کمربند تابشی را خارج از منظومه خورشیدی و در پیرامون یک سیاره کوتوله یافتند. این کشف گامی مهم در کاوش برای سیارات دارای امکان حیات و هم‌اندازه زمین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119918/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

سید جواد ساداتی نژاد. به گفته بلیزارد، این اولین بازی او در بازی overwatch 2 است. Lee myung hee.