ستاد اعتکاف بنیاد بین‌المللی می‌شود/پیوند تشکل‌های مردمی با شورای عالی انقلاب فرهنگی+فیلم


.تهران – ایرنا – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تکمیل سند اعتکاف و تصویب آن در این شورا در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ستاد مردمی اعتکاف به «بنیاد بین‌المللی اعتکاف» تبدیل می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369005/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C