سامانه لغزش حقوقی معلمان نحوه ورود به سایت برای دریافت کوپن حقوقی معلمان my.medu.ir کاهش پذیرش در دانشگاه فرهنگیان چالش بزرگی است.

وزارت آموزش و پرورش سامانه فیش.medu.ir را برای معلمان راه اندازی کرد تا معلمان و معلمان شاغل بتوانند با ورود به سایت فوق، برگه حقوق با کد کارمند و شماره ملی دریافت کنند. – سامانه حقوق و دستمزد معلمان نحوه ورود به سایت دریافت حقوق و دستمزد معلمان my.medu.ir کاهش ورودی …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030209445515859968/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA