سال گذشته ۱۳۶ برنامه درسی مبتنی بر برنامه تحولی نیازآفرینی بازنگری شد

وی افزود: در حال حاضر مجوز فعالیت ۵ مرکز آموزش علمی کاربردی جدید بر مبنای برنامه تضمین اشتغال صادر شده است.

گفتنی است در ادامه این نشست یک روزه در قالب یک پنل تخصصی تعدادی دیگر از حاضران نظرات و پیشنهادهای خود را در حمایت از آموزش‌های مهارتی و ضروت توسعه اینگونه آموزش ها و توجه به اسناد بالادستی برای تقویت این آموزش ها تبیین کردند و تعدادی از صاحب نظران حوزه آموزش های مهارتی نقطه نظرات خود را پیرامون دو محور همایش بیان کردند.

همچنین در بخش دیگری از این همایش دکتر عباس صدری به عنوان یکی از بنیان گزاران و پیشکسوتان آموزش‌های مهارتی در کشور با هدف داشتن نگاه برون سازمانی به محورهای مورد بحث، ضمن بیان این نکته که مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی هر کدام سرمایه گران قدرتمندی برای کشورمان بودند و هستند و دغدغه‌مندی و دلسوزی آنان در بخش‌های مختلف مشهود است، به ارائه یک مدل برای آموزش‌های شغلی پرداخت. وی به دانشگاه جامع علمی کاربردی برای داشتن رویکرد تحولی و نیروهای خبره و باتجربه تبریک گفتن و اظهار یقین کرد که این گونه آموزش‌ها ابزار مناسبی برای توسعه کشور می‌باشد .

همچنین در این همایش دکتر فتحیان معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی و ‌مدیران ستادی در محورهایی مانند برنامه ریزی درسی، گسترش، مدرسان، صلاحیت حرفه ای، دوره های کوتاه مدت و نظارت و ارزیابی به تشریح زیر مدل های این مدل تحولی پرداختند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021811520/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C

در بخشی از این همایش علیرضا جمالزاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن پرداختن به شاخص‌ها و ویژگی‌های برنامه درسی، بیان کرد: مهم ترین سرمایه انسان‌ها هستند. محور تمامی مباحث در آموزش مهارتی شغل است و شغل همواره در حال تغییر می‌باشد. پس این دگرگونی لازم است در تمام عناصر و وجوه برنامه ریزی آموزشی وضوح داشته باشد.

سپس دکتر بیگدلی سرپرست دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز درخصوص سیاست‌های آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی مباحثی را مطرح و ضمن اشاره به اهداف، مزیت‌ها، تفاوت‌ها به دستاوردهای این آموزش در وضعیت کنونی پرداخت و افزود: این آموزش‌ها در عصر جدید که مشاغل نیازمند آموزش‌های مستمر و دایمی بروز، فارغ از چارچوب‌های طولانی هستند یک ضرورت می‌باشد و از جمله سیاست ‌ها وراهبردهای این دانشگاه توسعه این گونه آموزش ‌ها می باشد.

دبیر علمی این همایش ضمن تشکر از مشارکت فعال اعضا و ثمر بخش تلقی کردن مباحث ارائه شده، رهاوردهای کسب شده در این نشست را عنوان کرد.

دبیر علمی همایش نظام جامع آموزش مهارتی، مشارکت بخش خصوصی در آموزش مهارتی افزود: رویکرد و سیاست دانشگاه جامع علمی کاربردی برای توسعه مراکز، توجه به بحث تضمین اشتغال و پذیرش دانشجو به شرط اشتغال از ابتدا می‌باشد، با لحاظ طرح پایش و آمایش در سال گذشته حدود ۲۵۰۰ کدرشته محل تعطیل و تعداد قابل توجهی کدرشته محل جدید و متناسب با نیاز بازار کار جایگزین برنامه ‌های قبلی نظام آموزش شغلی کشور شد که این فعالیت ها حکایت از پویایی این نظام آموزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی دارد.

سپس دکتر محمد تقی امان‌پور معاون اسبق آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی تاکید کرد: قوی ترین و موثرترین آموزش های مهارتی در بخش کشاورزی شکل گرفته است.
آموزش‌های علمی کاربردی کارآمد و اثربخش، توفیقات سه دهه گذشته این نظام آموزشی، توسعه کسب صلاحیت حرفه‌ای، ضرورت تاسیس مدرسه حکمرانی صلاحیت حرفه ای به عنوان یک مرکز آموزش خصوصی در حوزه آموزش های علمی کاربردی، راه اندازی یک تعاونی ملی فراگیر متشکل از دست اندرکاران آموزش های صلاحیت حرفه ای کشور اعم از دانشگاه جامع علمی کاربردی، فنی حرفه ای و دیگر آموزش‌ها که می توانند سهامداران این تعاونی و سرمایه گذار شریک در این شرکت دانش بنیان باشند، نیاز به تحول وضع موجود صلاحیت حرفه ای برای هم افزایی و توانمندسازی کسب و کار در بازار از دیگر مباحث پرداخته شده در این همایش بود.

وی در خصوص تجربیات جهانی منتخب، سیر تکامل گفتمان صلاحیت حرفه ای، جایگاه قانونی صلاحیت حرفه‌ای مباحثی را مطرح و به تبیین نقش آموزش عالی در استقرار صلاحیت حرفه ای و کارکردهای آن پرداخت و اهم سیاست ها، اقدامات و برنامه‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی در این راستا را برشمرد.   

سپس کشاورز معاون دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص اصول بنیادین توسعه آموزش های علمی کاربردی مطالبی را مطرح و  برمباحثی مانند نیازهای تخصصی شغلی متقاضی، مدیریت بر منابع و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات موجود کشور، داشتن و تامین محیط واقعی کار برای آموزش و برخی از دستاوردهای طرح آمایش نظام آموزش مهارتی در اخذ مجوز اجرای دوره های علمی کاربردی تاکید کرد.

در ادامه دکتر فعال رئیس مرکز امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی و دبیر اجرایی این همایش ضمن تاکید بر نقش و اهمیت مدرس در نظام آموزش علمی کاربردی شرط موفقیت مدرس در یک تدریس اثر بخش را احراز شایستگی های حرفه ای در تدریس و توانایی انتقال آن به مخاطبان دانست. 

وی بیان کرد: با قوت به دنبال تعاملات برون سازمانی و مشارکت با صاحب نظران برای توسعه دانشگاه جامع علمی کاربردی هستیم و مصداق آن هم چند طرح اخیر مصوب ما در وزارت عتف و استقبال از آن برای افزایش مهارت حتی دانش آموختگان و دانشجویان و استقبال جامعه از آموزش‌های مهارتی است.

تبیین نظام صلاحیت حرفه ای و نقش دانشگاه در این حوزه مبحث بعدی مطرح شده توسط دکتر معصومیان مدیرکل دفتر صلاحیت حرفه ای با مروری بر تعاریف و مفاهیم پایه در این زمینه به سبقه تاریخی نظام ها وچارچوب‌های صلاحیت حرفه ای بود. 

قائم مقام رییس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: در سال گذشته ۱۳۶ برنامه درسی مبتنی بر برنامه تحولی نیازآفرینی شامل ۱۲۵ برنامه جدید و ۱۱ برنامه بازنگری شده به عنوان یک دستاورد بزرگ برای نظام آموزش های شغلی در مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته در زیر گروه‌های آموزشی مختلف تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۳۶ برنامه درسی مبتنی بر برنامه تحولی نیازآفرینی شامل ۱۲۵ برنامه جدید و ۱۱ برنامه بازنگری شده به عنوان یک دستاورد بزرگ برای نظام آموزش های شغلی در مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته در زیر گروه‌های آموزشی مختلف تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به منظور ایجاد تحول در نظام آموزش مهارتی و پیرو دستور مقام وزارت عتف، کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور ۳۱ خردادماه سالجاری با همیاری ۱۴ دانشگاه‌ و سازمان‌های همیار با محوریت موسسه پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزش عالی برگزار می شود و بناست تا نتایج حاصل از جمع بندی انجام شده در این همایش در کنگره ملی پیش رو ارائه شود.

به گزارش ایسنا، دکتر اصغر کشت کار قائم مقام رییس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دبیر علمی همایش نظام جامع آموزش مهارتی، گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها دانشگاهی است که ضمن استفاده از ظرفیت مدرسان آموزشی بصورت منحصر بفرد از ظرفیت مدرسان خبره و تجربی استفاده می کند خبرگان دانشگاه علاوه بر دانش و آگاهی در حوزه تخصصی خود دارای مهارت و تجربه کافی بوده و از این ظرفیت در آموزش های مهارتی استفاده می کنند در حال حاضر حدود ۴۰ هزار مدرس با کد مدرسی فعال در دانشگاه مشغول به تدریس هستند که از مولفه های مهم نظام علمی کاربردی محسوب می‌شوند.

وی موضوع مدرسان را در چهار بخش جذب و شناسایی، توانمند سازی، رتبه بندی و ارزیابی و انگیزش و نگهداشت مرور و انواع مدرسان آموزشی و خبره/تجربی را در دانشگاه جامع علمی کاربردی معرفی کرد.  

دکتر کشت کار گفت: تجهیزات موجود در مراکز مجری آموزش‌های علمی کاربردی متعلق به بخش خصوصی بوده ولی تحت نظارت دانشگاه و برابر با استاندارد ‌های مندرج در برنامه های درسی علمی کاربردی می‌باشند، طراحی و تدوین برنامه‌های درسی این دانشگاه نیز پس از تحلیل شغل و با لحاظ شایستگی‌های حرفه ای با همراهی صاحب نظران حوزه شغلی انجام می شود.