ساعت کار مدارس شهر تهران اعلام شد


تهران- ایرنا- اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ساعات کاری مدارس را بعد از تعطیلات نوروزی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071855/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF