سازمان سنجش به بازماندگان نوبت دوم کنکور 1402 یک روز دیگر فرصت داد


تهران – ایرنا – سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که فرصت ثبت نام در نوبت دوم آزمون سراسری 1402 در روز چهارشنبه 9 فروردین را به بازماندگان می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085673/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1