ساخت اجسام بسیار کوچک با نیروی نور


تهران- ایرنا- مهندسان موسسه فناوری جورجیا می‌گویند یک شیوه جدید برای چاپ نانوساختارهای فلزی با استفاده از نیروی نور ابداع کرده اند که می تواند کاربردهایی در حوزه‌های مختلف فناوری نانو داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85360834/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1